totaal: 0,00
0 artikel(en)

Avi- Niveau

 

Overzicht

Bestaat er een koppeling tussen avi en leeftijd?

Wat als er op een boek enkel het oude avi-niveau vermeld staat?

Staat er op elk boek een avi-niveau?

Overzicht

 

Avi staat voor 'analyse voor individualiseringsvormen'. Het verwijst naar de technische leesvaardigheid van een kind. Vaak wordt het avi-leesniveau op school getest. Het technisch leesniveau wordt dan gemeten aan de hand van o.a. het aantal letters en lettergrepen per woord, de zinslengte van een tekst, het leestempo. Sinds 2008 wordt er een nieuwe AVI-indeling gehanteerd voor de leesboeken voor (eerste) lezers in het basisonderwijs.

Maar wat betekent deze indeling precies en hoe kies je het juiste leesniveau voor jouw kind? Wanneer er op de leesboeken voor het basisonderwijs een avi-code staat, kan je dus meteen zien hoe moeilijk een boek leestechnisch is, en of het overeenstemt met de  technische leesvaardigheid van een kind op dat moment. Indien je het avi-niveau van je kind nog niet kent, vraag het dan even aan de leerkracht. Onderstaande uitleg helpt je op weg. Let wel, dit zijn slechts algemene richtlijnen, want voor de avi-coderingen neemt men steeds het leesniveau van de gemiddelde leerling. Het ene kind leest echter al wat vlotter dan het andere, dus is het belangrijk voeling te krijgen met hoe je kind leest en hoe zijn/haar lezen evolueert.

Het (nieuwe) AVI-systeem werd ontwikkeld in Nederland door Cito, het Nederlandse Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling en heeft twaalf niveaus die gekoppeld zijn aan de groepen in het Nederlandse basisonderwijs. In Nederland is de jongste groep in het basisonderwijs groep 3, vandaar dat de avi-coderingen beginnen met avi 3 en oplopen tot avi 7 (groep 7) en avi plus (groep 8). In België spreken we over leerjaren i.p.v. groepen. Belgische lezertjes zetten de Nederlandse groepen dus om naar hun specifiek leerjaar.

De leesvaardigheid van een kind neemt ook toe in de loop van het schooljaar. Daarom wordt er binnen de eerste groep, groep 3/eerste leerjaar, nog een onderscheid gemaakt tussen de start van het schooljaar, het midden en het einde van het schooljaar. Ze krijgen elk een apart symbool: start, M en E. In de andere groepen/leerjaren maakt men enkel onderscheid tussen het midden en het einde van het schooljaar. Voeg deze elementen samen en je krijgt dit overzicht van de 12 avi-niveaus:

 

België

Nederland

AVI-codering

eerste leerjaar start

groep 3 start 

avi Start 

eerste leerjaar midden 

groep 3 midden

avi M3

eerste leerjaar einde

groep 3 einde

avi E3

tweede leerjaar midden

groep 4 midden 

avi M4

tweede leerjaar einde

groep 4 einde

avi E4

derde leerjaar midden

groep 5 midden

avi M5

derde leerjaar einde

groep 5 einde

avi E5

vierde leerjaar midden

groep 6 midden

avi M6

vierde leerjaar einde

groep 6 einde

avi E6

vijfde leerjaar midden

groep 7 midden

avi M7

vijfde leerjaar einde

groep 7 einde

avi E7

zesde leerjaar 

groep 8

avi Plus

 Enkele concrete voorbeelden:

'avi start' betekent te lezen bij de start van het eerste leerjaar (België), oftewel bij de start van groep 3 (Nederland)

'avi M3' betekent te lezen vanaf midden eerste leerjaar (België), oftewel midden groep 3 (Nederland)

'avi E5' betekent te lezen vanaf einde derde leerjaar (België), dus einde groep 5 (Nederland) 

'avi M7' betekent te lezen vanaf midden vijfde leerjaar (België), dus midden groep 7 (Nederland)

 

 

Bestaat er een koppeling tussen avi en leeftijd?

 

Natuurlijk zijn er individuele leesverschillen. Toch volgt de leesontwikkeling van elk kind in grote lijnen dezelfde stappen. In de loop van het eerste leerjaar (groep 1) evolueren de meeste kinderen van niveau avi start, naar avi M3 en vervolgens E3. In het tweede leerjaar groeit het leesniveau van avi M4 naar avi E4. In het derde leerjaar leest een kind gemiddeld avi M5 tot avi E5. Het vierde leerjaar avi M6 en E6. Leerlingen uit het vijfde leerjaar lezen avi M7 tot E7. In het zesde leerjaar bereiken de meeste leerlingen avi PLUS.     

 

Wat als er op een boek enkel het oude avi-niveau vermeld staat?

 

Op de nieuwe en herdrukte boeken staat het nieuwe avi-niveau vermeld. Op oudere uitgaven staan enkel de oude avi-codes. Cito maakte onderstaande tabel voor omzetting. 

Opgelet: oude avi's kunnen niet zomaar omgezet worden naar nieuwe avi's. Daarom staat de beste benadering in het vet. De andere avi's kunnen echter ook van toepassing zijn. Best is dan om goed te kijken naar de leeftijdsaanduiding bij het boek.

 

 

AVI nieuw

AVI oud

avi Start 

avi 1

avi M3

avi 1-2

avi E3

avi 2-3

avi M4

avi 3-4-5

avi E4

avi 4-5-6

avi M5

avi 5-6

avi E5

avi 6-7-8

avi M6

avi 7-8-9

avi E6

avi 8-9

avi M7

avi 8-9

avi E7

avi 9

avi Plus

avi 9

 

Staat er op elk boek een avi-niveau?Nee. Uitgeverijen kunnen het avi-niveau van hun boeken laten meten bij Cito. Dit is echter niet verplicht. Wat meestal wel terug te vinden is op de eerste pagina's van een leesboek, is de NUR-code. NUR staat voor 'Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling'. Hoewel deze code niets zegt over de technische leesmoeilijkheid, geeft ze wel een indicatie voor welke leeftijd een boek bestemd is. Dit zijn de belangrijkste codes voor kinderboeken:


nur 281 = fictie 4-6 jaar 

nur 282 = fictie 7-9 jaar

nur 283 = fictie 10-12 jaar

nur 284 = fictie 13-15 jaar

nur 285 = fictie 15+

nur 286 = moeilijk lezen

nur 287 = leren lezen